Misyon - Vizyon

Koçak Farma'nın ürettiği tüm ürünleri GMP standartları ile tüketicilerimize emniyet ve güvenlik çerçevesinde sunmak ve daha da gelişebilmek için araştırmak ve üstün bir gayret ile çalışmak. Güçlü ve insancıl bir yönetim anlayışı bağlamında yükselmeyi hak eden herkese fırsat vermek ve çalışanlarımız arasındaki takım ruhunu sürekli geliştirmek. Kapımızı her zaman faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz kuruluşlara açık tutarak ticari ilişkilerimizi, saygı ve iş etiği kurallarını göz önüne alarak sürdürmek ve geliştirmek. Koçak Farma olarak sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyümek ve güçlü bir mali yapı içinde, çalışanları ve firma imajı ile örnek bir kurum kimliğine sahip olmak.