Çevre Politikamız
Yasal sorumluluklarımızı yerine getirerek çevreyle uyumlu sürekli gelişimi sağlamak,
 
Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı ve atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 
Çevre konusundaki bilgi ve bilinci arttırıcı eğitimler düzenlemek,
 
Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın çevre bilincinin oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 
Çevresel amaç ve hedeflerimizi belirlemek ve uygulamak.