Çevre Politikamız
• Koçak Farma çalışanları olarak toplam kalite ve çevre kalitesini bir arada düşünmek temel felsefemizdir.
 
• Bu görüş doğrultusunda, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve tüm proseslerimizin içerisinde etkili olarak çalışmasını sağlamak
 
• Yasal sorumluluklarımızı yerine getirip, teknolojik gelişmeleri takip  ederek çevre performansını sürekli olarak iyileştirmek,
 
• Enerji ve doğal kaynaklarınkorunması amacıyla verimli kullanımı,  iklim değişikliğini azaltma, kirliliğin önlenmesi, emisyon ve atıkların azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve çevrenin korunmasına yönelik  çalışmalar yaparak çevresel performansın arttırılması,
 
• Çevre konusundaki bilgi ve bilinci arttırıcı eğitimler düzenlemek ve tüm çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmak,
 
• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak yada geri kazanmak.
 
• Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın çevre bilincinin oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 
• Çevresel amaç ve hedeflerimizi belirlemek, uygulamak ve gözden geçirmek
 
• Çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak.
 
• Çevre kalitesinin sağlanması, korunması ve sürdürülmesi Koçak Farma A.Ş. Yönetimi ve Çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.
 
• Çevre hedeflerimiz tüm kamuoyuna, tedarikçilerimize ve ilgili kuruluşlara açıktır. İstenildiğinde herkese verilmektedir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı
ENDER KOÇAK