İş Sağlığı Politikamız
• Yasal sorumluluklarımızı yerine getirerek, ISG ile uyumlu sürekli  gelişimi sağlamak.
 
• Tüm çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların fabrika içerisinde sağlık ve güvenliğini sağlamak.
 
• Fabrika sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetleri, ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirgemek.
 
• ISG konusunda tüm çalışanları eğiterek bilinçlendirmek.
     
• Bu politikanın uygulanmasından tüm KOÇAK FARMA İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş. çalışanları sorumludur.
 
Yönetim Kurulu Başkanı
ENDER KOÇAK