İş Sağlığı Politikamız
Yasal sorumluluklarımızı yerine getirerek, ISG ile uyumlu sürekli gelişimi sağlamak
Tüm çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların fabrika içeresinde sağlık ve güvenliği sağlamak.
Fabrika sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetleri, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirgemek.
ISG konusunda tüm çalışanları eğiterek bilinçlendirmek.