Diğer Haberler
KOÇAK FARMA TÜRKİYE’DE KULLANILAN KANSER İLAÇLARININ 2 KUTUSUNDAN 1 KUTUSUNU TEK BAŞINA YERLİ ÜRETİYOR
KOÇAK FARMA TÜRKİYE’DE KULLANILAN KANSER İLAÇLARININ  2 KUTUSUNDAN 1 KUTUSUNU TEK BAŞINA YERLİ ÜRETİYOR
 
Koçak Farma CEO’su ve Genel Müdürü Uzm. Dr. Hakan Koçak Türkiye’nin ilaçta yerelleşme projesini ve yerelleşmenin geleceğini değerlendirdi
 
İlaç sağlığın vazgeçilmezidir. Ülkemizde artan nüfus, ortalama yaşam süresinde uzama ve ilaca erişimde iyileşme gibi nedenlerle ilaç kullanımı giderek artmaktadır. 
Daha önce Türkiye’de kullanılan kanser ilaçlarının tamamına yakını ithalat yoluyla karşılanırken bugün 
2 kutusundan 1 kutusu Koçak Farma tarafından tek başına yerli üretilmektedir.
Son yıllarda tedavi seçenekleriyle konvansiyonel ilaçların yerini alan ve kullanımları yaygınlaşan biyoteknolojik ilaçların da önemli bir bölümü ithal edilmektedir.
 
Biyoteknolojik ürünler, geliştirme, yatırım ve üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle pahalı ürünlerdir. Ülkemizde biyobenzer ürünlerin üretimi sınırlıdır.  
Biyoteknolojik ilaçların tedavideki ağırlığının artışı ile birlikte ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modeli Türkiye için sürdürülebilir gözükmemektedir. 
Bu nedenle, Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer almasını öngören 2023 hedefleri bağlamında Türkiye İlaç Endüstrisinin ileri teknoloji düzeyinde yapısal dönüşümünü ve 10.Kalkınma Planı kapsamında “İlaçta Yerelleşme Projesi”ni gerçekleştirmesi gerekir. Yurtiçi ilaç ihtiyacının önemli bir bölümünün yerli üretimle karşılanmasını öngören ilaçta yerelleşme projesi gerçekleştiğinde sosyal güvenlik harcamalarının en önemli kalemini oluşturan ilaç giderlerinin cari açık üzerindeki baskısı azalacaktır.
 
Ayrıca giderek artan uluslararası uyuşmazlıklarda ilk akla gelen ambargo ya da savaş hallerinde halkın ilaç ihtiyacının karşılanması yerli ilaç üretimi başka bir ifadeyle ilaçta yerelleşme ile mümkündür.
Koçak Farma bu düşüncelerle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 m2 alanda kurulu, 
100.000 m2  kapalı alana sahip ileri teknoloji donanımlı ilaç üretim tesislerinde ithalatla karşılanan birçok ilk jenerik ilaçları ve etkin maddelerini yerli üreterek ulusal ve global tıbbın hizmetine sunmuştur.
İstanbul / Ayazağa intravenöz serum üretim tesislerimiz Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahiptir.
 
Koçak Farma, geleceğin ilaçları olarak kabul edilen biyoteknolojik ilaçların üretimi çalışmalarını  Çerkezköy Organize Sanayi bölgesinde kurduğu ileri teknolojili Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesislerinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından akredite Ar-Ge merkezinde sürdürmektedir. Ar-Ge merkezimizde 70 uzman ve bilim insanı rekombinant DNA teknolojisi yöntemiyle analog insulinler, monoklonal antikorlar (mAb), bakteriyel ve viral aşılarla ilgili olarak araştırma ve üretim çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.
 
Türkiye’nin ilk yerli biyoteknolojik ilacı “Enoksaparin Sodyum” ve ilk yerli rekombinat insülini 
“İnsülin Glarjin” Koçak Farma tarafından üretilmiş ve pazara sunulmuştur.
 
İthalata dayalı ilaç tedarik modeli sürdürülebilir olmadığından Türkiye’nin ilaçta yerelleşme projesi bir tercih değil ekonomik ve stratejik bir zorunluluktur.
 

/uploads/files/kocakson.jpg