Diğer Haberler
KOÇAK FARMA İLK YERLİ BİYOBENZER İNSÜLİNİ ÜRETTİ

KOÇAK FARMA İLK YERLİ BİYOBENZER İNSÜLİNİ ÜRETTİ

 

Daha önce ithalatla karşılanan Türkiye’de kullanılan kanser ilaçlarının 2 kutusundan 1 kutusunu tek başına yerli üreten Koçak Farma, ilk yerli biyobenzer İnsülini üretti. 288 milyon TL’lik “İnsülin Glarjin” pazarının tamamen ithalatla karşılandığını belirten Koçak Farma CEO’su Dr.Hakan Koçak, “İnsülin ilacının yerli üretimi, Türkiye’nin biyoteknolojide global bir başarısıdır” dedi.

 

İnsülin ilacının diyabet hastalığının tedavisinde temel ilaç olduğunu söyleyen Dr.Hakan Koçak, “Türkiye’de 12 milyon civarında diyabet hastası var” dedi. İç tüketimde yerli malının kullanma gerekliliğine vurgu yapan Koçak, “Büyümesi engellenmeye çalışılan Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu koşullarda yerli biyoteknolojik ilaca alım garantisi teşviki yasal zemine kavuşturulmalı” şeklinde konuştu.

 

Ar-Ge Merkezinde 70 Uzman Görev Yapıyor

Biyobenzer İnsülin üretiminden önce ilk yerli biyobenzer ürünü olan “Enoksaparin Sodyum” etken maddeli kullanıma hazır şırınga formundaki ilacın 2012 yılında pazara verildiğini söyleyen Dr.Hakan Koçak, daha önce Türkiye’nin ihtiyacının tamamının ithal ürünlerle karşılandığını açıkladı. Ürettikleri ürünün şu anda Pazar payının %50 olduğuna dikkat çeken Koçak, “Enoksaparin Sodyum yerli biyobenzer ilaçlarımızın tıbbın hizmetine sunulması ile ithalat azalmış, ilaç fiyatı düşmüş ve kamu maliyeti büyük ölçüde tasarruf imkanına kavuşmuştur” şeklinde konuştu.

 

Koçak Farma Ar-Ge merkezinde 70 uzman ve bilim insanının görev aldığını belirten CEO Dr.Hakan Koçak, rekombinant DNA teknolojisi yöntemiyle Analog İnsülinler, Monoklonal Antikorlar (mAb), Bakteriyal ve Viral Aşıların çalışmalarının başarı ile sürdüğünü söyledi. Ayrıca Koçak, 1.1 milyar TL sabit yatırım teşviki kapsamında biyoteknolojik İlaç üretim tesislerini Bilimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan akredite Ar-Ge merkezini kurduklarını sözlerine ekledi.

 

Biyoteknolojik İlaçların Kullanımı Her Geçen Gün Artıyor

Biyoteknolojik üretimin “yerli ve milli” olmasının önemine vurgu yapan ve Türkiye’de biyobenzer ürünlerin üretiminin sınırlı olduğunu belirten Dr.Koçak devamla: “Biyoteknolojik ürünlerin büyük bir kısmı ithal ediliyor. Biyoteknolojik ilaçların tedavideki ağırlığının artması cari açıkta baskı oluşturduğundan ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modeli Türkiye için sürdürülebilir gözükmüyor. Bu nedenle, “10.Kalkınma Planı” ve “İlaçta Yerelleşme Projesi” hedefleri kapsamında Türkiye ilaç endüstrisinin ileri teknoloji düzeyinde yapısal değişimini gerçekleştirerek katma değeri yüksek, inovatif ürünler üretecek hale dönüştürülmesi ve yerli-milli biyoteknolojik ilaç üretimi vazgeçilmezdir” dedi.