Faydalı Linkler
 

Dernek, Vakıf, Sendikalar

 
Farmakovijilans derneği
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Mezunları Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
İlaç ve Kimya Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme Vakfı
İstanbul Tabip Odası
Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü
Klinik araştırmalar derneği
Obstetrik ve Ultrasonografi Derneği
SADER - Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcilikleri Derneği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Diabet Cemiyeti
Türk Eczacıları Birliği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Nefroloji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Diyabet Vakfı
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye İlaç Sanayi Derneği
Vasküler Cerrahi Derneği